Zapraszamy na Strefową Ligę Tenisa Stołowego 2022

REGULAMIN


STREFOWA LIGA TENISA STOŁOWEGO 2022


1. Cel zawodów:


- popularyzacja aktywności fizycznej ,

- pozyskanie nowych sympatyków tenisa stołowego,

- promowanie zdrowego stylu życia i aktywnego wypoczynku

- kształtowanie umiejętności i sprawności wynikających ze zdrowej rywalizacji sportowej,

- wyłonienie najlepszego zawodnika i najlepszej firmy KSSE w Tenisie Stołowym,

- integracja środowiska wśród pracowników KSSE


2. Termin i miejsce zawodów:

- 27.05.2022r – 23.12.2022r.– Gliwice, (1 turniej w miesiącu w sumie 8 ) Centrum Kulturalno-Sportowe „Łabędź” – ul.Partyzantów 25

1. 27 maja 2022r. o 18.30 (Piątek)

2. 17 czerwiec 2022r. o 18.30 (Piątek)

3. 22 lipca 2022r. o 18.30 (Piątek)

4. 26 sierpnia 2022r. o 18.30 (Piątek)

5. 23 wrzesień 2022r. o 18.30 (Piątek)

6. 21 październik 2022r. o 18.30 (Piątek)

7. 18 listopad 2022r. o 18.30 (Piątek)

8. 16 grudzień 2022r. o 18.30 (Piątek)


- w razie zmiany terminu uczestnicy zostaną poinformowani!!


3. Organizatorzy:

- KSSE,

- Akademia Tenisa Stołowego,


4. Warunki uczestnictwa:

- w zawodach mogą brać udział pracownicy strefy KSSE z poszczególnych firm,

- udział w zawodach jest bezpłatny. - za stan zdrowia i ubezpieczenie zawodników organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.


5. Turniej rozgrywany w kategorii: - Kategoria Open (każdy może grać)


6. Program zawodów : - Godzina – 18.30 – ceremonia otwarcia Turnieju, - Godzina – 18.45 - rozpoczęcie gier w kategoriach, - Godzina – 21.15 – zakończenie turnieju


7. Zgłoszenia do zawodów:

- Imienne zgłoszenia zawodników należy kierować na adres mailowy: akademiats@akademiats.pl lub Tel. 607-442-978


8. System rozgrywek:

- Indywidualne - zawody rozgrywane będą systemem tzw.” Pół pucharowym” (Do dwóch przegranych partii. Partie do trzech wygranych setów). Możliwość gry o miejsce 3 - cie z lewej strony. Dodatkowe gry o miejsca od 5 do 8. Partie z lewej strony i o miejsca 5-8 do dwóch wygranych setów.

- Drużynowo - kolejność Firm ustala się przez zsumowanie punktów czterech najlepszych zawodników z danej Firmy, według klucza:

1 miejsce - 25 pkt. miejsca 9-12 - 15 pkt.

2 miejsce - 23 pkt. miejsca 13-16 - 12 pkt.

3 miejsce - 22 pkt. miejsca 17-24 - 9 pkt.

4 miejsce - 21 pkt. miejsca 25-32 - 6 pkt.

5 miejsce - 20 pkt. miejsce 33-48 - 3 pkt.

6 miejsce - 19 pkt. miejsca 49-64 - 1 pkt.

7 miejsce - 18 pkt.

8 miejsce - 17 pkt.


9. Nagrody:

- W klasyfikacji generalnej po rozegraniu 8-u turniejów, wręczane zostaną puchary, medale i nagrody za miejsca 1-3 indywidualnie i drużynowo. Nagrody specjalne dla najmłodszego i najstarszego uczestnika turnieju.


10. Ustalenia końcowe:

- Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS oraz z zachowaniem Regulaminów wewnętrznych obiektów.

- Zawodnicy koszty przejazdu pokrywają we własnym zakresie,

- Obowiązuje obuwie i strój sportowy,

- Rakietki zapewnia organizator,

- Stoły i piłeczki gwarantują organizatorzy,

- Ubezpieczenie NW zawodnik wykupuje w własnym zakresie.

- Wszelki sprawy sporne i nie ujęte w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Komisja Sędziowska i Organizatorzy turnieju,

- Dodatkowych informacji w sprawie turnieju udziela Dariusz Steuer - tel. 607-442-978

34 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie