Klub Tenisa Stołowego Gliwice zaprasza na 4. Grand Prix Polski Weteranek i Weteranów!

Zaktualizowano: 2 mar 2021Polski Związek Tenisa Stołowego, Śląski Związek Tenisa Stołowego oraz KTS Gliwice zapraszają na 4. Grand Prix Polski Weteranów w tenisie stołowym.

Zawody rozegrane zostaną w dniach 13-14 marca 2021 w Centrum Sportowo-Kulturalnym „Łabędź”.

Termin zgłoszeń do zawodów upływa 10 marca 2021 o godz. 18:00.

Bezpieczeństwo związane ze stanem epidemii

W trosce o bezpieczeństwo uczestników zawodów, Zarząd Polskiego Związku Tenisa Stołowego wprowadził dodatkowe obostrzenia na zawodach sportowych:

1. Zawody odbywać się będą w systemie blokowym. 2. Osoby kończące rozgrywki w danym bloku zobowiązane są bezzwłocznie opuścić miejsce rozgrywania zawodów. 3. Organizator w sposób restrykcyjny prowadzić będzie kontrolę osób wchodzących na teren zawodów. Do obecności w miejscu rozgrywek uprawnieni są wyłącznie zawodnicy biorący udział w rozgrywkach oraz obsługa wydarzenia. 4. Organizator kontrolować będzie przestrzeganie zasad higieny nałożonych przez władze państwowe, w tym szczególnie obowiązek noszenia maseczek ochronnych (z wyłączeniem czasu gry) oraz zachowywanie dystansu społecznego. Osoby nieprzestrzegające wyżej wspomnianych zasad będą usuwane z miejsca rozgrywek, co skutkować będzie jednoczesną dyskwalifikacją dla uczestników zawodów. 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wszystkie osoby wchodzące na teren zawodów poddane będą kontroli temperatury ciała.


Wszystkie osoby uczestniczące w zawodach (zawodnicy, sędziowie itp.) są zobowiązane do wypełnienia i pozostawienia w biurze zawodów ankiety. Niezłożenie ankiety skutkować będzie niedopuszczeniem do uczestnictwa w zawodach. Do pobrania: ankieta

Ogólne zasady bezpieczeństwa PZTS


Sędzia główny: Zastępca sędziego głównego: Obsługa komputerowa: Karolina OSIŃSKA

Informacje o turnieju

Lista startowa Komunikat organizacyjny

Pozostałe informacje

Ranking weteranów po 3. GPP w sezonie 2020/20201 Zestawienie nadanych licencji Lista certyfikowanych okładzin ITTF (na okres 01.10.2020-31.03.2021)

18 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie